October 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 • Teacher Day - no students (S.G./S.P./Devon) (Spruce Grove, Stony Plain, Devon)
  • All Events
  • Holy Spirit - All Events
  • St. Joseph - All Events
  • St. John Paul II - All Events
  • St. Marguerite - All Events
  • St. Peter - All Events
  • St. Thomas - All Events
  • St. Teresa - All Events
  • Holidays/PD Days (no students)
  • St. Teresa - Holidays/PD Days (no students)
  • Holy Spirit - Holidays/PD Days (no students)
  • St. Joseph - Holidays/PD Days (no students)
  • St. John Paul II - Holidays/PD Days (no students)
  • St. Marguerite - Holidays/PD Days (no students)
  • St. Peter - Holidays/PD Days (no students)
  • St. Thomas - Holidays/PD Days (no students)
10
11
12
 • Thanksgiving Day (All Schools)
  • All Events
  • Holy Spirit - All Events
  • St. Joseph - All Events
  • St. John Paul II - All Events
  • St. Marguerite - All Events
  • St. Peter - All Events
  • St. Thomas - All Events
  • St. Teresa - All Events
  • Holidays/PD Days (no students)
  • St. Teresa - Holidays/PD Days (no students)
  • Holy Spirit - Holidays/PD Days (no students)
  • St. Joseph - Holidays/PD Days (no students)
  • St. John Paul II - Holidays/PD Days (no students)
  • St. Marguerite - Holidays/PD Days (no students)
  • St. Peter - Holidays/PD Days (no students)
  • St. Thomas - Holidays/PD Days (no students)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Loading...